• filmy 9.Festiwal Sputnik nad Polską - 5-15 XI 2015 Warszawa, listopad 2015-marzec 2016 - inne miasta w Polsce
  • filmy Spotkania literackie (więcej...)
  • jury Jury 9. Festiwalu Sputnik nad Polską (więcej...)
Aktualności

"Kamyczki koktebelskie"


Filmowa czytelnia Sputnika przedstawi dziś o godz. 18:30 "Kamyczki koktebelskie" w reżyserii Andrieja Osipowa.
Film składa się z dziewięciu nowel, które opisują życie konkretnych osób na tle historycznych wydarzeń mających miejsce w Kokteblu. Osią dokumentu jest wywiad przeprowadzony w 1996 roku z Marią Izorginą, przyjaciółką rodziny Maksymiliana Wołoszyna, która znała się także z Osipem Mandelsztamem, Andriejem Biełym, Aleksandrem Grinem i innymi znaczącymi postaciami epoki Wieku Srebrnego. Do filmu weszły fragmenty kronik filmowych i zdjęć, m.in. z prywatnych archiwów przedstawicieli kultury i sztuki.
powrót