• filmy 9.Festiwal Sputnik nad Polską - 5-15 XI 2015 Warszawa, listopad 2015-marzec 2016 - inne miasta w Polsce
  • filmy Spotkania literackie (więcej...)
  • jury Jury 9. Festiwalu Sputnik nad Polską (więcej...)
Spotkania

Spotkanie z Renatą Lis


12 listopada 2015, godz. 18.00

Miejsce: MiTo art.cafe.books

 

Renata Lis to pisarka i tłumaczka, która zajmuje się literaturą francuską oraz rosyjską. W 2013 roku ułożyła i przetłumaczyła zbiór prozy Iwana Bunina pt. „Późna godzina. Opowiadania emigracyjne” i „Nieszczęsne dni (dziennik z lat 1918–1919)”. W tym roku wydała jego biografię „W lodach Prowansji. Bunin na wygnaniu”, w której skupia się na ostatnim etapie życia rosyjskiego pisarza, spędzonym przez niego w Grasse na południu Francji.

W życiu portretowanych literatów interesują ją pęknięcia, momenty, które pozwalają zauważyć drugą twarz powszechnie uznanych twórców.
W przypadku Bunina taką rysą był jego związek z dwiema kobietami jednocześnie: z żoną Wierą Muromcewą i młodszą o pokolenie kochanką Galiną Kuzniecową. W pracy tłumacza pisarka stara się maksymalnie oddać kulturową specyfikę danego obszaru językowego: rosyjska herbata pozostaje u niej czajem, ziemniaki – kartoszką, a różaniec – czotkami.

Renata Lis jest laureatką Warszawskiej Premiery Literackiej Października i „Książki Lata” Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Była nominowana do Nagrody Literackiej „Nike” i nagrody m.st. Warszawy. Za przekład eseju „Ameryka” Jeana Baudrillarda otrzymała wyróżnienie Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich (1998).

Przed spotkaniem odbędzie się pokaz filmu Alieksieja Uczitiela „Dziennik jego żony”.


   powrót