Moskiewska Szkoła Filmowa

Powstała sześć lat temu Moskiewska Szkoła Filmowa jest obecnie motorem zmian w dziedzinie edukacji filmowej w Rosji i łączy w sobie najlepsze rosyjskie i międzynarodowe doświadczenia w kształceniu specjalistów przemysłu filmowego. Stale wzbogaca swoje zasoby techniczne i rozwija nowe kierunki, a połączenie głębokiej wiedzy w zakresie edukacji i bliskich związków z branżą pozwala szkole opracowywać aktualne programy i przygotowywać najbardziej poszukiwanych na rynku specjalistów.

Obecnie w Moskiewskiej Szkole Filmowej działają programy we wszystkich najważniejszych specjalizacjach. Pozwala to studentom efektywnie pracować nad wspólnymi projektami w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistej pracy nad filmem oraz, co oczywiste, daje im szansę wypracować nawyki potrzebne do pracy w ekipie filmowej.

Moskiewska Szkoła Filmowa jest obecnie najlepiej rozwiniętą technologicznie szkołą filmową w Rosji. Własna baza zasobów, niezbędnych do poznania mechanizmów produkcji filmowej, pozwala studentom realizować projekty o różnych poziomach trudności i przejść przez cały cykl produkcji filmu, począwszy od pomysłu, a na postprodukcji skończywszy.

Szkoła ściśle współpracuje z najważniejszymi graczami na rynku filmowym, dbając o swoją neutralną pozycję. Otwiera to przed absolwentami szerokie możliwości, nie ograniczając ich – poprzez porozumienia czy umowy partnerskie – jedynie do współpracy z konkretnymi firmami producenckimi.

Moskiewska Szkoła Filmowa jest częścią Universal University – uczelni, w której kreuje się przyszłość kreatywnych dziedzin, tworzona jest nowa eksperymentalna społeczność, a przed jej członkami otwierają się szerokie możliwości rozwoju w dalszym życiu osobistym i zawodowym.

W ramach Uniwersytetu działają takie jednostki jak: Szkoła Technologii Komputerowych Scream School, Brytyjska Szkoła Designu, Moskiewska Szkoła Architektury, Moskiewska Szkoła Komunikacji MACS, Moskiewska Szkoła Muzyczna Akademia Blockchain, Inkubator Biznesu i Centrum Ekspertów ds. jakości edukacji akademickiej i kreatywnej pedagogiki.

sputnik

Dyrektor Festiwalu

Małgorzata Szlagowska-Skulska
malgorzata@ear.com.pl


BIURO

+48 22 523 41 18

Koordynator programowy

Roksana Pietruczanis
roksana@ear.com.pl

wisła