Patroni i partnerzy
Małego Sputnika

Patronat honorowych


Patroni medialni


Partnerzy


poklatkowo badet

sputnik

Dyrektor Festiwalu

Małgorzata Szlagowska-Skulska
malgorzata@ear.com.pl


BIURO

+48 22 523 41 18

Koordynator programowy

Roksana Pietruczanis
roksana@ear.com.pl

wisła