Spotkania

Obraz Syberii we współczesnej rosyjskiej fotografii dokumentalnej

12 listopada, godz. 19.30
Miejsce: Klubokawiarnia Chłodna 25, ul. Chłodna 25
Wstęp wolny

Nikt nigdy nie wyznaczył formalnie granic rzeczywistej, materialnej Syberii. Ustaliły się one w potocznych porozumieniach. Syberia jest zatem przeważającą częścią Federacji Rosyjskiej, zajmuje aż trzy czwarte jej terytorium.
W czasach sowieckich z nowych map nazwa ta zniknęła zupełnie, by nawet w ten sposób nie promować syberyjskiego nacjonalizmu. Pomimo owej „niewidzialności” słowo Syberia nadal zachowało swój tradycyjny, groźny i tajemniczy wydźwięk.
By pokazać jak Syberia wyglądała, zmieniała się na przestrzeni lat i wygląda dziś, zapraszamy na spotkanie dotyczące rosyjskiej fotografii dokumentalnej, której celem była i jest analiza cech kultury syberyjskiej, historii życia na Syberii oraz zrozumienie świadomości narodowej.

Michał Szymko – historyk sztuki, dziennikarz, filolog wschodniosłowiański, zawodowo i naukowo związany z Europą Wschodnią. Doktorant na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w Teatrze Powszechnym oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Publikował w rosyjskiej edycji magazynu GEO, Kontynentach, Zwykłym Życiu, Voyage, whiteMAD oraz Eastbooku.

W 2017 roku wydał zbiór reportaży podróżniczych „Świat goni za happy endem”.

sputnik

Dyrektor Festiwalu

Małgorzata Szlagowska-Skulska
malgorzata@ear.com.pl


BIURO

+48 22 523 41 18

Koordynator programowy

Roksana Pietruczanis
roksana@ear.com.pl

wisła