• balet Zachwycający Balet Moisiejewa w październiku w Polsce! (więcej...)
  • Jak mam na imię Grand Prix 8. Sputnika nad Polską dla filmu Niginy Sajfułłajewej Jak mam na imię (więcej...)
  • galeria Zapraszamy do galerii zdjęć 8. Festiwalu Sputnik nad Polską (więcej...)
  • Jury Jury
    8. „Sputnika nad Polską”, (więcej...)
Festiwalowe miejsca

Akademia Sztuk Dokumentalnych

Akademia Sztuk Dokumentalnych to inicjatywa wynikła z doświadczeń Dragon Forum i renomy polskiego filmu dokumentalnego w świecie. To międzynarodowa platforma oferująca szeroką i wyróżniającą się na świecie ofertę przedsięwzięć edukacyjnych, promocyjnych i dystrybucyjnych w dziedzinie sztuk i mediów dokumentalnych.

Lata doświadczeń współorganizatorów Akademii – Arkana Studio i Międzynarodowego Stowarzyszenia „Przyszłość Mediów” pokazały, że sztuki dokumentalne są efektywnym narzędziem integracji i współpracy międzynarodowej, zjawisk tak potrzebnych współczesnemu światu. Jednocześnie stanowią istotny składnik całej kinematografii oraz są atrakcyjnym narzędziem poznawania świata, a także edukacji medialnej widza.

Akademia Sztuk Dokumentalnych prowadzi szereg projektów z zakresu promocji i dystrybucji filmów dokumentalnych oraz kształcenie dokumentalistów ze szczególnym uwzględnieniem treści tworzonych na potrzeby nowych, mobilnych mediów. Akademia tworzy międzynarodową sieć kontaktów branżowych umożliwiających twórczą współpracę między Wschodem i Zachodem, Północą i Południem oraz dostęp do nowych rynków audiowizualnych i kanałów dystrybucji.

Akademia Sztuk Dokumentalnych kontynuuje projekty, które powstały wcześniej, takie jak warsztaty i pitching Dragon Forum, a także podejmuje działania jednorazowe, jak na przykład Polska Akademia Dokumentu w Kijowie, Mińsku i Moskwie zorganizowana podczas prezydencji Polski w Radzie Europy. Inne projekty podlegają twórczym przekształceniom, np. Sztuka Dokumentu, dawniej festiwal multimedialny, to dziś cotygodniowe projekcje filmów dokumentalnych w kinie Elektor. Akademia opracowała też nowe projekty. Do takich projektów należą dokCONTINENT czy Documenting Europe. Akademia pragnie w przyszłości rozwijać kolejne przedsięwzięcia we współpracy z partnerami z Polski i całego świata.

Akademia Sztuk Dokumentalnych rozwija się, aby zaproponować odbiorcom w Polsce i Europie, a w przyszłości także na innych kontynentach, oferty programowe z zakresu edukacji, promocji i dystrybucji na potrzeby dokumentalistów i branży audiowizualnej oraz publiczności trans-medialnej.

Akademia dokumentu

 powrót