fb
wersja rosyjska

Panele dyskusyjne

PANEL DYSKUSYJNY

Problemy adaptacyjne repatriantów przybyłych do Izraela z krajów byłego ZSRR

10.XI, godz. 18:30
Miejsce: Kino Iluzjon
(po projekcji filmu „Terytoria“ reż. Dmitriy Khavin)

Po otwarciu granic przez Michaiła Gorbaczowa w 1990 roku ponad milion Żydów z terenu byłego Związku Radzieckiego wyemigrowało do Izraela. Mieli różne motywacje i często jechali w nieznane. Tak duża ilość nowych mieszkańców (ponad 10% populacji) znacząco zmieniła Izrael. Po ciepłym przyjęciu na początku lat 90. pojawiły się problemy z asymilacją nowych przybyszów. Język rosyjski stał się powszechny na ulicach izraelskich miast, wydawane są rosyjskojęzyczne gazety, imigranci mają również swoją reprezentację w Knesecie. Czy odnaleźli się w nowej „ziemi obiecanej”? Czy czują się Izraelczykami? Jak przebiega ich integracja ze społeczeństwem? Na te pytania postarają się odpowiedzieć paneliści:

Michał Sobelman – rzecznik prasowy Ambasady Izraela, tłumacz literatury hebrajskiej
Maria Makarowa – doktorantka Instytutu Slawistyki PAN

powrót