fb
wersja rosyjska

KINOTEATR czyli SPUTNIK W STUDIO

teatr studio

STUDIO zaprasza na cykl spektakli, pokazów filmowych i spotkań organizowanych w ramach festiwalu filmów rosyjskich SPUTNIK.

12 listopada 2013, godz. 19:00
Iwan Wyrypajew
TANIEC DELHI reż. Iwan Wyrypajew
- pokaz filmu oraz debata (Scena Modelatornia)

13 listopada 2013, godz. 19:00
Jewgienij Griszkowiec
SATYSFAKCJA reż. Anna Matison
- pokaz filmu oraz spotkanie z Anną Matison, Łukaszem Garlickim i Łukaszem Simlatem.
STUDIO przygotowuje w styczniu 2014 premierę monodramu Ł. Simlata
pt. JEDNOCZEŚNIE w reż. Ł. Garlickiego (Scena Modelatornia).

STUDIO i SPUTNIK zapraszają ponadto na spektakle:
CZARNOBYLSKA MODLITWA reż. J. Szczepkowska / 5–7 listopada 2013
ŻYCIE JEST PIĘKNE reż. M. Gacałow / 10 listopada 2013
ANNA KARENINA reż. P. Szkotak / 16, 17 listopada 2013
OŻENEK reż. I. Wyrypajew / 20–26 listopada 2013

BILETY
(22) 656 69 41 / (22) 620 21 02
bilety@teatrstudio.pl | www.teatrstudio.pl