fb
wersja rosyjska

Festiwalowe miejsca


TEATR ŻYDOWSKI IM. ESTERY RACHEL I IDY KAMIŃSKICH CENTRUM KULTURY JIDYSZ

Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich powstał w 1950 roku, w wyniku połączenia dwóch zespołów z Wrocławia oraz Łodzi. W 1955 roku z inicjatywy Idy Kamińskiej teatr przeniósł się do Warszawy.
Od początku istnienia w repertuarze Teatru spotykały się i przeplatały trzy nurty repertuarowe. Pierwszy z nich to klasyka literatury i teatru jidysz, a więc sztuki takich autorów jak Salomon Ettinger, Abraham Goldfaden, Jakub Gordin, Szolem Alejchem, Icchok Lejb Perec, Szymon An-ski, Perec Hirszbejn, Szalom Asz. Drugi nurt to sztuki spoza kanonu literatury jidysz, podejmujące tematykę żydowską, m.in. Arthura Millera, Izaaka Babla, czy Ilii Erenburga. Trzeci nurt to spektakle rewiowe i kabaretowe.
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich w Warszawie to jedyny Teatr Żydowski w Polsce i jeden z dwóch w Europie stałych teatrów wystawiających spektakle w języku jidysz. Od lipca 2012 roku zgodnie ze statutem Teatr prowadzi działalność Centrum Kultury Jidysz.

teatr zydowski

Miejsce: Plac Grzybowski 12/16
Kontakt: (22) 620 62 81, (22) 620 70 25powrót