fb
wersja rosyjska

Festiwalowe miejsca


ROSYJSKI OŚRODEK NAUKI I KULTURY W WARSZAWIE (RONiK)

Reprezentuje w Polsce Federalną Agencję ds. Wspólnoty Niepodległych Państw, Rodaków Mieszkających za Granicą i Międzynarodowej Współpracy Humanitarnej.

RONiK w Warszawie:
- zapoznaje polską publiczność z rosyjską kulturą, historią oraz wydarzeniami w Rosji
- przyczynia się do rozwoju więzi naukowych, kulturalno-oświatowych i przedsiębiorczych pomiędzy polskimi i rosyjskimi instytucjami, organizacjami i firmami
- daje każdemu możliwość nauczenia się języka rosyjskiego, używanego na co dzień oraz w biznesie
- pomaga rodakom w nawiązaniu i utrzymywaniu kontaktów z ojczyzną, jest źródłem wiarygodnych informacji o wydarzeniach w Rosji.

RONiK

Miejsce: ul. Belwederska 25
Kontakt: tel./fax (22) 849-27-30, e-mail: ronik@ronik.org.pl, www.ronik.org.plpowrót