fb
wersja rosyjska

Festiwalowe miejsca - Mały Sputnik

ZESPÓŁ „FASOLKI”

Zespół Fasolki powstał w 1983 roku i nieprzerwanie od 30 lat koncertuje, nagrywa kolejne płyty, gości na ekranach telewizorów. Założycielami zespołu są: Ewa Chotomska – niezapomniana Ciotka Klotka z kultowego już Tik-Taka, Andrzej Marek Grabowski – Profesor Ciekawski i Krzysztof Marzec – uwielbiany przez dzieci Krzyś – Pan Tik-Tak.
Od niemal 30 lat siedzibą zespołu jest Młodzieżowy Dom Kultury  przy ul. Łazienkowskiej.
To tu dwa razy w tygodniu niezmiennie we wtorki i piątki dzieciaki z zespołu Fasolki spotykają się na zajęciach wokalnych i tanecznych, aż w czterech grupach wiekowych. Zajęcia wokalne prowadzi Natalia Ostrowska – absolwentka Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie, znakomita harfistka i nauczycielka śpiewu. Pod jej czujnym okiem, przy akompaniamencie fortepianu dzieciaki kształcą swój słuch, głos i dykcję. Nieodłącznym elementem zajęć jest praca z mikrofonem. Zajęcia taneczne prowadzi  Agnieszka Szymańska-Kierlandczyk – doświadczony pedagog, tancerka i choreograf. Lekcje tańca to kompozycja wybranych technik tanecznych, pantomimy i elementarnych zadań aktorskich. Dzięki tak ułożonemu programowi zajęć dzieciaki oprócz świetnej zabawy zdobywają profesjonalne przygotowanie sceniczne, niezbędne podczas licznych koncertów zespołu.

Fasolki

Miejsce: Młodzieżowy Dom Kultury  przy ul. Łazienkowskiejpowrót