fb
wersja rosyjska

Spotkania

SPOTKANIE Z MARIĄ MAKAROWĄ I AGATĄ MAKSIMOWSKĄ

11 XI, godz. 18:15
Miejsce : Kino Iluzjon
(wykład o Birobidżanie po projekcji filmu „Na zdrowie, towarzyszu Stalin!“ reż. Yale Strom)

Zorganizowane osadnictwo Żydów na Dalekim Wschodzie ZSRR rozpoczęło się w 1928 roku na mocy uchwały o „przeznaczeniu regionu birobidżańskiego dla celów przesiedlenia pracujących Żydów”. Jako jednostka terytorialna Żydowski Obwód Autonomiczny (zwany potocznie Birobidżanem) został proklamowany 7 maja 1934 roku. Przed wojną Żydzi jechali do Birobidżanu, uciekając przed głodem, biedą i bezrobociem. Szukali miejsca, w którym będą mogli poczuć się „u siebie”, znosząc trudy wynikające z nieprzystosowania tego terenu do osadnictwa rolniczego. Po wojnie, na terenie Obwodu schronienie znalazło wielu Żydów, którzy ocaleli z Holokaustu. Mimo to, Żydzi zawsze stanowili w Birobidżanie mniejszość. Według oficjalnych danych dzisiaj stanowią około 1% mieszkańców Obwodu. Jakie były losy mieszkańców Birobidżanu? Czy Żydowski Obwód Autonomiczny ma przyszłość? Po projekcji  filmu „Na zdrowie, towarzyszu Stalin” o współczesnym Birobidżanie opowiedzą Maria Makarowa i Agata Maksimowska.

Maria Makarowa – doktorantka Instytutu Slawistyki PAN
Agata Maksimowska – przygotowuje pracę doktorską na Wydziale Historycznym UW na temat tożsamości Żydów mieszkających we współczesnym Birobidżanie.

powrót