fb
wersja rosyjska

Spotkania

SPOTKANIE Z dr GRZEGORZEM SZYMCZAKIEM

7.XI, godz. 15:30
Miejsce: Kino Kultura
(otwarcie retrospektyfy filmów A. Bałabanowa)

Doktor nauk humanistycznych. Literaturoznawca. Pracownik naukowy na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się współczesną literaturą rosyjską, ze szczególnym uwzględnieniem postmodernizmu, a także zagadnieniami dotyczącymi Rosji współczesnej. Jego ważniejsze publikacje to: «Terpsychora w ekstazie, czyli pijany Wieniczka», «Wiktor Pielewin: zabawa w postmodernizm», «Wiktor Pielewin: technologia sukcesu. Recepcja prozy Wiktora Pielewina w Polsce, problemy przekładu Generation „P”».

   powrót